Skip to Content

Hlutverk

Samstarfsvettvangur um vistvæna þróun manngerðs umhverfis á Íslandi.

Markmiðið er að hvetja til stöðugra umbóta í anda sjálfbærrar þróunar í mannvirkjagerð og skipulagi og stuðla þannig að því að þjóðin geti til framtíðar búið við heilbrigð og góð lífsskilyrði í vistvænni byggð.